طراحی سایت P1
1,500,000تومان
شرکتی پایه
1 گیگ فضای میزبانی رایگان
یک سال دامنه ir رایگان
طراحی شیک و ساده
شش ماه پشتیبانی
یک سال گارانتی
طراحی سایت P2
2,500,000تومان
شرکتی استاندارد
1 گیگ فضای میزبانی رایگان
یک سال دامنه ir رایگان
طراحی شیک و حرفه ای
شش ماه پشتیبانی
یک سال گارانتی
طراحی سایت P3
4,000,000تومان
شرکتی حرفه ای
2 گیگ فضای میزبانی رایگان
یک سال دامنه ir و com رایگان
طراحی گرافیکی و حرفه ای
شش ماه پشتیبانی
یک سال گارانتی
طراحی سایت P4
3,000,000تومان
فروشگاهی پایه
2 گیگ فضای میزبانی رایگان
یک سال دامنه ir رایگان
طراحی ساده و شیک
شش ماه پشتیبانی
یک سال گارانتی
طراحی سایت P5
5,000,000تومان
فروشگاهی استاندارد
2 گیگ فضای میزبانی رایگان
یک سال دامنه ir و com رایگان
طراحی شیک و حرفه ای + اپلیکیشن اندروید
شش ماه پشتیبانی
یک سال گارانتی
طراحی سایت P6
8,000,000تومان
فروشگاهی حرفه ای
2 گیگ فضای میزبانی رایگان
یک سال دامنه ir و com رایگان
طراحی شیک و حرفه ای + اپلیکیشن اندروید و ios
یک سال پشتیبانی
یک سال گارانتی