دامنه اصلی را وارد کنید و در توضیحات سفارش ساب دامین را درج کنید یا طی ارسال تیکت آن را اعلام کنید.