هاست بکاپ اروپا P1
21,000تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • دایرکت ادمین پنل
 • رایگان انتقال
هاست بکاپ اروپا P2
30,000تومان ماهانه
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • دایرکت ادمین پنل
 • رایگان انتقال
هاست بکاپ اروپا P3
60,000تومان ماهانه
 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • دایرکت ادمین پنل
 • رایگان انتقال
هاست بکاپ اروپا P4
80,000تومان ماهانه
 • 300 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • دایرکت ادمین پنل
 • رایگان انتقال
هاست بکاپ اروپا P5
135,000تومان ماهانه
 • 500 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • دایرکت ادمین پنل
 • رایگان انتقال
هاست بکاپ اروپا P6
200,000تومان ماهانه
 • 1 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • دایرکت ادمین پنل
 • رایگان انتقال