هاست ووکامرس اروپا P1
شروع از 87,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 1 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • ندارد دامنه اضافه
هاست ووکامرس اروپا P2
شروع از 99,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 2 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • ندارد دامنه اضافه
هاست ووکامرس اروپا P3
شروع از 113,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 3 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • ندارد دامنه اضافه
هاست ووکامرس اروپا P4
شروع از 125,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 5 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • ندارد دامنه اضافه
هاست ووکامرس اروپا P5
شروع از 178,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 10 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • 1 دامنه دامنه اضافه
هاست ووکامرس اروپا P6
شروع از 220,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 15 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • 1 دامنه دامنه اضافه
هاست ووکامرس اروپا P7
شروع از 250,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 20 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • 2 دامنه دامنه اضافه
هاست ووکامرس اروپا P8
شروع از 320,000تومان ماهانه
فضای میزبانی 30 گیگابایت ابری
بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
محل سرور اروپا
دیتاسنتر هتزنر
پهنای باند نامحدود
استفاده از فضای NVME
انتقال رایگان به دهاستینگ
سازگار با تمامی اسکریپت ها
یک هفته مهلت تست و عودت وجه
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
  • 3 دامنه دامنه اضافه