سرور مجازی اروپا P1
330,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 1 گیگابایت DDR4 رم
  • یک هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 20GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P2
390,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 2 گیگابایت DDR4 رم
  • دو هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 35GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P3
450,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 3 گیگابایت DDR4 رم
  • دو هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 45GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P4
530,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 4 گیگابایت DDR4 رم
  • سه هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 55GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P5
610,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 5 گیگابایت DDR4 رم
  • چهار هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 65GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P6
660,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 6 گیگابایت DDR4 رم
  • چهار هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 80GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P7
720,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 7 گیگابایت DDR4 رم
  • چهار هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 90GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P8
8,000,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
  • 8 گیگابایت DDR4 رم
  • شش هسته پردازنده(3.6Ghz)
  • 100GB(NVME) هارد
  • 1 گیگابیت پورت
  • نامحدود پهنای باند
  • هتزنر دیتاسنتر
  • آلمان کشور
سرور مجازی ایران P1
240,000تومان ماهانه
پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگابایت DDR4
هارد 30GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 150 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P2
280,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 50GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 250 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P3
310,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 3 گیگابایت DDR4
هارد 60GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 500 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P4
370,000تومان ماهانه
پردازنده 3 هسته
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 70GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 750 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P5
420,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 5 گیگابایت DDR4
هارد 80GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 800 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P6
470,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 6 گیگابایت DDR4
هارد 90GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 900 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P7
520,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 100GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 1 ترابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P8
600,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 100GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 1 ترابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ابری اروپا CPX31
1,000,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 8 گیگابایت DDR4
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
سیستم عامل انتخابی
  • NVME هارد 160GB
  • آلمان، فنلاند، آمریکا موقعیت
سرور مجازی بایننس binance-1
320,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
  • دو هسته پردازنده
  • 2 گیگابایت DDR4 رم
  • 40GB(NVME) هارد
  • هتزنر دیتاسنتر
  • فنلاند کشور
  • ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی بایننس binance-2
480,000تومان ماهانه
تضمین عدم تغییر IP
قابل استفاده در کامپیوتر و موبایل
  • سه هسته پردازنده
  • چهار گیگابایت DDR4 رم
  • 80 گیگابایت NVME فضای هارد
  • آنی پس از سفارش تحویل
  • فنلاند کشور
سرور مجازی بایننس binance-3
780,000تومان ماهانه
تضمین عدم تغییر IP
قابل استفاده در کامپیوتر و موبایل
  • چهار هسته پردازنده
  • هشت گیگابایت DDR4 رم
  • 160 گیگابایت NVME فضای هارد
  • آنی پس از سفارش تحویل
  • فنلاند کشور
سرور مجازی ترید trade-1
320,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
  • دو هسته پردازنده
  • 2 گیگابایت DDR4 رم
  • 40GB(NVME) هارد
  • هتزنر دیتاسنتر
  • فرانسه کشور
  • ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی ترید trade-2
480,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
  • دو هسته پردازنده
  • 2 گیگابایت DDR4 رم
  • 40GB(NVME) هارد
  • هتزنر دیتاسنتر
  • فرانسه کشور
  • ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی ترید trade-3
780,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
  • دو هسته پردازنده
  • 2 گیگابایت DDR4 رم
  • 40GB(NVME) هارد
  • هتزنر دیتاسنتر
  • فرانسه کشور
  • ویندوز سیستم عامل