سرور مجازی اروپا P1
290,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • یک هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 20GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P2
340,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 35GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P3
390,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 45GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P4
460,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • سه هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 55GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P5
520,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 5 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 65GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P6
560,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 6 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 80GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P7
600,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 7 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 90GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی اروپا P8
7,000,000تومان ماهانه
سیستم عامل انتخابی کاربر
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • شش هسته پردازنده(3.6Ghz)
 • 100GB(NVME) هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان کشور
سرور مجازی ایران P1
215,000تومان ماهانه
پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگابایت DDR4
هارد 30GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 150 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P2
235,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 50GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 250 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P3
265,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 3 گیگابایت DDR4
هارد 60GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 500 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P4
295,000تومان ماهانه
پردازنده 3 هسته
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 70GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 750 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P5
340,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 5 گیگابایت DDR4
هارد 80GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 800 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P6
365,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 6 گیگابایت DDR4
هارد 90GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 900 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P7
450,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 100GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 1 ترابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P8
450,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 100GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 1 ترابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی بایننس و ترید binance-1
220,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
 • دو هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 40GB(NVME) هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فنلاند کشور
 • ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی بایننس و ترید binance-2
380,000تومان ماهانه
تضمین عدم تغییر IP
قابل استفاده در کامپیوتر و موبایل
 • سه هسته پردازنده
 • چهار گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVME فضای هارد
 • آنی پس از سفارش تحویل
 • فنلاند کشور
سرور مجازی بایننس و ترید binance-3
680,000تومان ماهانه
تضمین عدم تغییر IP
قابل استفاده در کامپیوتر و موبایل
 • چهار هسته پردازنده
 • هشت گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVME فضای هارد
 • آنی پس از سفارش تحویل
 • فنلاند کشور
سرور مجازی بایننس و ترید trade-1
220,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
 • دو هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 40GB(NVME) هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فرانسه کشور
 • ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی بایننس و ترید trade-2
220,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
 • دو هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 40GB(NVME) هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فرانسه کشور
 • ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی بایننس و ترید trade-3
220,000تومان ماهانه
تحویل کاملا خودکار و آنی
تضمین عدم تغییر آی پی
قابل استفاده در لپ تاپ و موبایل
 • دو هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 40GB(NVME) هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فرانسه کشور
 • ویندوز سیستم عامل