نمایندگی هاست اروپا P1
80,000تومان ماهانه
بر پایه ابری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 3 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • امکانات جانبی نامحدود
 • whm و cpanel پنل
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فنلاند موقعیت
 • NVME نوع هارد
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست اروپا P2
130,000تومان ماهانه
بر پایه ابری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 5 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • امکانات جانبی نامحدود
 • whm و cpanel پنل
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فنلاند موقعیت
 • NVME نوع هارد
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست اروپا P3
200,000تومان ماهانه
بر پایه ابری
 • 20 گیگابایت فضا
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • امکانات جانبی نامحدود
 • whm و cpanel پنل
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فنلاند موقعیت
 • NVME نوع هارد
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست اروپا P4
330,000تومان ماهانه
بر پایه ابری
 • 30 گیگابایت فضا
 • 15 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • امکانات جانبی نامحدود
 • whm و cpanel پنل
 • هتزنر دیتاسنتر
 • فنلاند موقعیت
 • NVME نوع هارد
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P1
60,000تومان ماهانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P2
100,000تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P3
160,000تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P4
290,000تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال